Liên hệ

PHÒNG KHÁM TIM MẠCH – MẠCH MÁU ĐÀ NẴNG

Bác sĩ Lê Xuân Túy

Trưởng khoa tim mạch – Bệnh viện Hoàn Mỹ – Đà Nẵng

  • ĐT: 0905.133.639
  • Địa chỉ: 313 Núi Thành, Đà Nẵng

Bản đồ đến phòng khám